Elektronikus ügyintézés hivatalos banner

Hivatalunk az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseivel összhangban a természetes és jogi személyek, egyéb szervezetek számára biztosítja az ügyek elektronikus úton való intézésének lehetőségét. Természetes személyek (kivéve az egyéni vállalkozókat) számára az elektronikus ügyintézés nem kötelező.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani hivatalunkkal!
Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon érkező beadványok, bevallások adatbejelentések nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására!

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozott az ASP országos adórendszerhez, ebből fakadóan megváltozott az adóügyek intézésének módja. A Tatabánya város honlapjáról eddig letölthető, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK)) keretprogrammal kitölthető adóügyi nyomtatványok benyújtási lehetősége megszűnt, az ebben a formában benyújtott bevallások automatikusan visszautasításra kerülnek. Az eddig használható elektronikus adóegyenleg lekérdező felület, amely eddig ezen a weboldalon volt elérhető, új felületre, az E-önkormányzat portálra költözött.

Az adóügyek kezdeményezése, bevallások, adatbejelentések, változásbejelentések benyújtása, adóegyenleg lekérdezés a továbbiakban elsődlegesen az E-önkormányzat portálon keresztül valósul meg. Azon ügykörökben melyekre űrlap nem került rendszeresítésre, az e-Papír szolgáltatás vehető igénybe.
Az említett megoldásokon túl a helyi iparűzési adóbevallás az E-önkormányzat portálon publikált űrlap helyett a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által rendszeresített űrlappal is teljesíthető.

Az elektronikus ügyintézés előfeltétele, hogy a természetes személynek (egyéni vállalkozók is) Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás tárhellyel, (KÜNY, ügyfélkapu) jogi személyeknek, egyéb szervezeteknek cégkapu regisztrációval kell rendelkezniük. Az előzetes regisztrációról az Ügyfélkapu, illetve a Cégkapu oldalakon tájékozódhat.